book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและนิสัยรักการอ่าน : สรุปรายงานการวิจัย / ธรากร เหล็กกล้า, จินตนา คงเหมือนเพชร, เรวดี กระโหมวงศ์
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานการวิจัย
ผู้แต่งธรากร เหล็กกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
รูปเล่ม1 เล่ม (หลายเลขหน้า) : แผนผัง
หัวเรื่องกรสอนแบบบูรณาการ -- วิจัย []
 การสื่อสาร -- วิจัย []
 ทักษะทางการอ่าน -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา