book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง""การวัดผลและการกำกับการดำเนินงานขององค์การ"" : การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี 2547 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2547 ณ โรงแรม Merchant Court กรุงเทพมหานคร / โดย คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมEnterprise performance measurement and control
ผู้แต่งการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี (2547 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547
รูปเล่ม390 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง
 

1
LocationCall NODetailStatus
ชั้น 5HA12 ก64 2547อยู่บนชั้น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา