Type Book
Title""การประเมินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"" : สรุปผลการสัมมนาในเขตภาคกลางและภาคใต้ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2547 ณ ห้องคอนเวนชัน เอ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี และในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพุธที่ 17 มีนาคม 2547 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ / จัดทำโดย กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Authorการสัมมนาเรื่องการประเมินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 1, 2 : 2547 : ชลบุรี และเชียงใหม่)
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547
Description102 หน้า
Subject