book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้ง 1 : สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย = 1st National congress on sociology : the state of research on the dynamism of Thai society วันที่ 15-16 ธันวาคม 2543 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; คณะผู้จัดทำ จิรโชค วีระสัย ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมสถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย
ผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยาเรื่องสถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย (ครั้งที่ 1 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543
รูปเล่ม3 เล่ม (455,1001,1023 หน้า) : ภาพประกอบ ; 29 ซม
หัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- วิจัย -- การประชุม []
 ท้องถิ่นนิยม
 พหุนิยม (ทางสังคมศาสตร์)
 สังคมและวัฒนธรรม -- ไทย. []
 สังคมวิทยา -- การประชุม. []
 สังคมวิทยา -- วิจัย -- การประชุม. []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา