Type Book
Title""มหกรรมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนภาคใต้"" Southern school net day : รายงานสัมมนาวิชาการ 20-22 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา / จัดโดย NECTEC ร่วมกับจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกลุ่มสถาบันการศึกษาในภาคใต้
Varying TitleSouthern school net day
Authorการจัดการสัมมนาวิชาการมหกรรมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (2544 : สงขลา)
Imprintสงขลา : ศูนย์เทคโนโลยอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2544
Description12 [10] แผ่น : ภาพประกอบ
Subject