Type Book
Title""วิสัยทัศน์กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และการปรับตัวของนักลงทุนไทย"" : สรุปการสัมมนา วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2544 ณ ห้องออคิด บอลรูม 1 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น / ธนาคารแห่งประเทศไทย
Authorการสัมนาเรื่อง ""วิสัยทัศน์กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และการปรับตัวของนักลงทุนไทย"" (2544 : ขอนแก่น)
Imprintขอนแก่น : ธนาคาร, 2544
Description89 [3] หน้า : ภาพประกอบ
Subject