book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ : ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการปศุสัตว์ ประจำปี 2543 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 28-30 สิงหาคม 2543 / จัดโดย กองฝึกอบรม กรมปศุสัตว์ ; อังคณา รักตระกูลธรรม, พรรณี ทะนันชัย, รวบรวม
ผู้แต่งการประชุมวิชาการปศุสัตว์เรื่อง กรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ (ครั้งที่ 17 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง : 2544
รูปเล่ม305 หน้า : แผนภูมิ
หัวเรื่องกระบือ -- การเลี้ยง -- วิจัย []
 โคนม -- การเจริญเติบโต []
 โคนม -- วิจัย []
 โคนม -- อาหาร -- วิจัย []
 โคนม, การเลี้ยง -- วิจัย []
 ปศุสัตว์ -- การประชุม -- ไทย []
 เป็ด -- การเลี้ยง--วิจัย []
 พืชตระกูลถั่ว -- วิจัย []
 สุกร -- การเจริญเติบโต []
 สุกร -- วิจัย []
 หญ้า -- การปลูก -- วิจัย []
 หญ้า -- ปุ๋ย -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา