book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และกฏหมาย เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด / วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์...[และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544
รูปเล่มผ.8.5-2 [10] หน้า
หัวเรื่องกฎหมายกับเศรษฐกิจ -- วิจัย []
 การใช้ที่ดิน -- วิจัย []
 การถือครองที่ดิน -- วิจัย []
 เศรษฐศาสตร์ -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา