Type Book
Title""ร่างจรรยาบรรณการใช้สัตว์ : รายงานการสัมมนาพิจารณา วันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ณ โรงแรมรามา การ์เดน กรุงเทพฯ / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Authorการสัมมนาพิจารณา""ร่างจรรยาบรรณการใช้สัตว์"" (2542 : กรุงเทพมหานคร)
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542
Description147 หน้า
Subject