book cover
Type Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ = A Pan-Dialectal grammar of Thai
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
รูปเล่มเล่ม
หัวเรื่องภาษาไทย -- การใช้ภาษา []
 ภาษาไทย -- ไวยากรณ์ []
 ภาษาไทยถิ่นกลาง -- ไวยากรณ์ []
 ภาษาไทยถิ่นใต้ -- ไวยากรณ์ []
 ภาษาไทยถิ่นเหนือ -- ไวยากรณ์ []
 ภาษาไทยถิ่นอีสาน -- ไวยากรณ์ []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา