book cover
Type Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
ผู้แต่งชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
ISBN9741333137
 9741333137 250
 9741333137 250 บาท
 9741333177 250
 9741333177 250 บาท
 9789741333134
 9789741333134 0.00
 9789741333134 250
 9741333137 250.00
 9741333177
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงแก้ไข
 พิมพ์ครั้งที่ 3 (2549)
 พิมพ์ครั้งที่ 5, [ฉบับพิมพ์ซ้ำ]
 พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับแก้ไขปรับปรุง
 พิมพ์ครั้งที่ 3
 พิมพ์ครั้งที่ 4 (2550)
 พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับแก้ไขปรับปรุง
 พิมพ์ครั้งที่ 5
รูปเล่ม356 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องมนุษย์
 มนุษย์--อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
 Environmental management
 Human ecology
 การจัดการสิ่งแวดล้อม -- มาตรฐาน []
 นิเวศวิทยา
 นิเวศวิทยามุนษย์
 มลพิษ
 มานุษย์ภูมิศาสตร์
 การจัดการสิ่งแวดล้อม
 นิเวศวิทยามนุษย์
 มนุษย์ -- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม []
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 สิ่งแวดล้อม
 อิทธิพลของมนุษย์ต่อธรรมชาติ

1
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

14

Loading items...

15
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

16

Loading items...

17
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

18

Loading items...

19
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

20

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา