book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง102 องค์กรหลากสุข = 102 Happy workplaces / จุฑามาศ แก้วพิจิตร, วิชัย อุตสาหจิต, สมบัติ กุสุมาวลี
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมร้อยสอง องค์กรหลากสุข
 หนึ่งร้อยสอง องค์กรหลากสุข
 102 happy workplace
 102 Happy workplaces
 Happy workplaces
ผู้แต่งจุฑามาศ แก้วพิจิตร
ISBN9786162350153 : อภินันทนาการ
 9786162350153 บริจาค
 9786162350153
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 2554
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม432 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่ององค์การ -- การบริหาร []
 Happy Workplace
 การจัดการ -- การมีส่วนร่วมของลูกจ้าง -- ไทย []
 การจัดการองค์การ
 การจัดองค์การ
 การดำเนินชีวิต
 ความพอใจในการทำงาน
 ความสำเร็จทางธุรกิจ
 ความสุข (จิตวิทยา)
 ความสุข -- แง่จิตวิทยา []
 ความสุขแง่จิตวิทยา
 ความสุขในการทำงาน
 คุณภาพชีวิต
 บริษัท
 วัฒนธรรมองค์การ
 สภาพแวดล้อมการทำงาน
 สุขภาวะ
 องค์การ
 องค์การ -- รวมเรื่อง []
 การจัดการองค์กร
 การบริหารองค์กร
 สุขภาพจิต
 องค์กร
 การทำงาน -- แง่จิตวิทยา []
 การพัฒนาองค์การ
 ความสุข
 คุณภาพชีวิตการทำงาน
 จิตวิทยาองค์การ
 สภาพแวดล้อมในการทำงาน
 สุขวิทยา

1
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา