book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง5คนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมห้าคนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ
 Art for all
 ห้าคนรวมเป็นหนึ่งอัจฉริยะ
 5 คนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ : ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for all : เติมรักด้วยรอยยิ้ม
ผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ISBN9786167360034 : อภินันทนาการ
 9786167360034 250 บาท
 9786167360034
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์, 2553
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม100 หน้า : ภาพประกอบ.+DVD 1 แผ่น
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Songkhla700.7 ช514ห 2553 Copy 1Available
Songkhla700.7 ช514ห 2553 Copy 2Available
Songkhla700.7 ช514ห 2553 Copy 1Available
Songkhla700.7 ช514ห 2553 Copy 2Available
Songkhla700.7 ช514ห 2553 Copy 3Available
Songkhla700.7 ช514ห 2553 Copy 3Available
2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาNX180.H34 ช6ห 2553 Copy 1Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาNX180.H34 ช6ห 2553 Copy 2Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาNX180.H34 ช6ห 2553 Copy 3Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาNX180.H34 ช6ห 2553 Copy 1Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาNX180.H34 ช6ห 2553 Copy 2Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาNX180.H34 ช6ห 2553 Copy 3Available
3
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

4
LocationCall NODetailStatus
Faculty of Agricultural Production707 ช489หอยู่บนชั้น
Faculty of Agricultural Production707 ช489หอยู่บนชั้น
Faculty of Agricultural Production707 ช489หอยู่บนชั้น
เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน707 ช489หอยู่บนชั้น
เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน707 ช489หอยู่บนชั้น
เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน707 ช489หอยู่บนชั้น
Faculty of Agricultural Production707 ช489หอยู่บนชั้น
Faculty of Agricultural Production707 ช489หอยู่บนชั้น
Faculty of Agricultural Production707 ช489หอยู่บนชั้น
พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 2)707 ช489หอยู่บนชั้น
พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 2)707 ช489หอยู่บนชั้น
พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 2)707 ช489หอยู่บนชั้น
5
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3371.9046 ช23หอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2371.9046 ช23หอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2371.9046 ช23หอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2371.9046 ช23หอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3371.9046 ช23หอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3371.9046 ช23หอยู่บนชั้น
6
7
8
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาคธ 371.9046 ช489ห Copy 2Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาคธ 371.9046 ช489ห Copy 3Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา371.9046 ช489ห Copy 1On Shelf

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา