book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัีมพันธ์ระหว่างการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้่นประุถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพัทลุง กฤษฎา แดงมา
ผู้แต่งกฤษฎา แดงมา
พิมพลักษณ์2540
รูปเล่ม[8], 128 แผ่น 29 ซม
หัวเรื่องการศึกษา -- การบริหาร -- วิจัย []
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

1
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา