Type Book
Title"ไกรสิทธิ์" วรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดชุมพร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ / วนิดา พิเศษพงษา
Authorวนิดา พิเศษพงษา
Imprint2526
Description331 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่
Subject