book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง111 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินโครงการ / พิสณุ ฟองศรี
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมหนึ่งร้อยสิบเอ็ดข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินโครงการ
 แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินโครงการ
ผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
ISBN9789740628323 0.00
 9789740628323 140
 9789740628323 140 บาท
 9789740628323
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2551
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 2
รูปเล่ม198 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องเพิ่มเติม
 
 
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Songkhla658.403 พ765ร 2551 Copy 1Available
Songkhla658.403 พ765ร 2551 Copy 2Available
Songkhla658.403 พ765ร 2551 Copy 3Available
2
3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานครHD69.P75 พ6ห 2551 ฉ.8 Copy 8Available
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานครHD69.P75 พ6ห 2551 ฉ.9 Copy 9Available
หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานครHD69.P75 พ6ห 2551 ฉ.10 Copy 10Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHD69.P75 พ6ห 2551 Copy 1Available
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศHD69.P75 พ6ห 2551 ฉ.2 Copy 2Available
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศHD69.P75 พ6ห 2551 ฉ.3 Copy 3Available
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศHD69.P75 พ6ห 2551 ฉ.4 Copy 4Available
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานีHD69.P75 พ6ห 2551 ฉ.5 Copy 5Available
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานีHD69.P75 พ6ห 2551 ฉ.6 Copy 6Available
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานีHD69.P75 พ6ห 2551 ฉ.7 Copy 7Available
4
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

5
6
7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

8
9
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 4808.06 พ38หอยู่บนชั้น
10
11
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

12
13
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library808.066 พ771หCopy 1Avilable
SWU Central Library808.066 พ771ห ร.2Copy 2Avilable
Ongkharak LibraryT11 พ711 2551Copy 1Avilable
14
15
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUS ห้องอ่านชั้น 3 HD69.P75 พ65-ON SHELVES
16
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา808.06 พ771ร 2551 Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา808.06 พ771ร 2551Copy 2On Shelf
17
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

18
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

19

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา