book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคู่มือการออกกำลังกาย แบบช่วยทำการเคลื่อนไหวข้อต่อในผู้ป่วยอัมพาต (ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล) / จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมแบบช่วยทำการเคลื่อนไหวข้อต่อในผู้ป่วยอัมพาต (ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล)
 ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล
 คู่มือการออกกำลังกาย แบบช่วยทำการเคลื่อนไหวข้อต่อในผู้ป่วยอัมพาต (ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล)
 แบบช่วยทำการเคลื่อนไหวข้อต่อผู้ป่วยอัมพาติ (ความรู้เบื่องต้นสำหรับผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วย
ผู้แต่งจิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ
ISBN9789740330165 : 130.00 บาท
 9789740330165 130
 9789740330165 130 บาท
 9789740330165
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม47 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดี-รอม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาWL346 จ6ค 2555 Copy 1Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาWL346 จ6ค 2555 Copy 1Available
4
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

6
7
8
9
10
11
12
13
LocationCall NODetailStatus
Panyananthaphikkhu LibraryWL346 จ425ค 2555Copy 1Avilable
Ongkharak LibraryWL346 จ425 2555Copy 1Avilable
Ongkharak LibraryWL346 จ425 2555 ร.2Copy 2Avilable
Ongkharak LibraryWL346 จ425 2555 ร.3Copy 3Avilable
Ongkharak LibraryWL346 จ425 2555 ร.4Copy 4Avilable
Ongkharak LibraryWL346 จ425 2555 ร.5Copy 5Avilable
SWU Central Library616.8913 จ425ค 2559Copy 1Avilable
SWU Central Library616.8913 จ425ค 2559Copy 1Avilable
14
15
16
LocationCall NODetailStatus
ชั้น 2 อาคาร 1คณะพยาบาลศาสตร์WL346 จ425ค 2555อยู่บนชั้น
ชั้น 6RC406.H45 จ63 2555อยู่บนชั้น
ชั้น 5RC406.H45 จ63 2555อยู่บนชั้น
ชั้น 2 อาคาร 1คณะพยาบาลศาสตร์WL346 จ425ค 2555อยู่บนชั้น
ชั้น 2 อาคาร 1คณะพยาบาลศาสตร์WL346 จ425ค 2555อยู่บนชั้น
ชั้น 2 อาคาร 1คณะพยาบาลศาสตร์WL346 จ425ค 2555อยู่บนชั้น
ชั้น 2 อาคาร 1คณะพยาบาลศาสตร์WL346 จ425ค 2555อยู่บนชั้น
17
LocationCall NODetailStatus
สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2616.842 จ425ค 2555อยู่บนชั้น
สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2616.842 จ425ค 2555อยู่บนชั้น
18
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

19
20
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

21
22
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

23
LocationCall NODetailStatus
KPRU615.82 จ425คฉ.1Available

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา