book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ดุษฎี มัชฌิมาภิโร
ผู้แต่งดุษฎี มัชฌิมาภิโร
พิมพลักษณ์ยะลา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2553
รูปเล่ม176 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องการเรียนการสอน
 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 การสอน
 กิจกรรมการเรียนการสอน
 ระบบการเรียนการสอน


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา