book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการอบรมคุณธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา / กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรมการศาสนา
ISBN9786165431217 : อภินันทนาการ
 9786165431217 0.00
 9786165431217 427
 9786165431217
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2554
รูปเล่ม353 หน้า : ภาพประกอบสี
หัวเรื่องเพิ่มเติม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Songkhla179.9 ก654 2554 Copy 1Available
Songkhla179.9 ก654 2554 Copy 2Available
2
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUS ห้องอ่านชั้น 3 BQ4570.E3 ก44-ON SHELVES
3
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

LocationCall NODetailStatus
BC,Main Stack BQ4570.E3 ก528-CHK SHELVES
4
LocationCall NODetailStatus
ชั้น 5LB3609 ก64 2554อยู่บนชั้น
5
6
7
8
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library170 ก528Copy 1Avilable
9
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา170 กร528 Copy 1On Shelf
10

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา