book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์"
 The 11th national congress of political sciences and public administration (2010)
 Proceedings of the 11 th national conference on Political science and Public Administration (2010)
 รวมบทความวิชาการและงานวิจัย
 การเมืองของรัฐและท้องถิ่นไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
 การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
ผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แห่งชาติ. (ครั้งที่ 11 : 2553 : ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
ISBN9789741957064
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม2 เล่ม
หัวเรื่องรัฐศาสตร์ -- การประชุม []
 รัฐศาสตร์ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การประชุม []
 รัฐศาสตร์ -- บทความ []
 วิจัย -- บทคัดย่อ []
 วิจัย -- สาระสังเขป []
 การบริหารรัฐกิจ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 การบริหารรัฐกิจ
 การบริหารรัฐกิจแนวใหม่
 การปกครองส่วนท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
 นักการเมือง -- ไทย []
 ประชาคมอาเซียน
 การเมือง -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 การปกครองท้องถิ่น -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 การเมืองท้องถิ่น
 การเมืองอีสาน
 ประชาธิปไตย -- ไทย -- การประชุม []
 รัฐประศาสนศาสตร์ -- การประชุม []
 รัฐประศาสนศาสตร์ -- บทความ []

1
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา