book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2553 : ภาคบรรยาย / สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ISBN9789748444970 (ล.1)
 9789748444970 (ล.2)
 9789748444987
 9789748444987 (ล.1)
 9789748444987 (ล.2)
 9789748444970
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553
รูปเล่ม625 หน้า
หัวเรื่องการพัฒนาการเกษตร
 เกษตรกรรม -- การประชุม []
 เทคโนโลยี -- การประชุม []
 เกษตรกรรม -- ไทย []
 เกษตรศาสตร์
 เกษตรศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 เทคโนโลยีการประมง
 รายงานทางวิชาการ
 วิจัย -- สาระสังเขป []
 วิทยาศาสตร์
 วิทยาศาสตร์ -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 สิ่งแวดล้อม
 เกษตรกรรม -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 เกษตรศาสตร์ -- การประชุม -- วิจัย []
 เทคโนโลยี -- การประชุม -- วิจัย []
 วิศวกรรมศาสตร์ -- การประชุม -- วิจัย []
 เทคโนโลยีการประมง -- การประชุม -- วิจัย []
 พืชศาสตร์ -- การประชุม -- วิจัย []
 วิทยาศาสตร์ -- การประชุม -- วิจัย []
 สังคมศาสตร์ -- การประชุม -- วิจัย []
 สัตวศาสตร์ -- การประชุม -- วิจัย []
 สิ่งแวดล้อม -- การประชุม -- วิจัย []
 อุตสาหกรรมการเกษตร -- การประชุม -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา