book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง100 พันธุ์ข้าวไทย...อาหารสู่ครัวโลก / พินิจ จันทร...[และคนอื่น ๆ]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมพันธุ์ข้าวไทย อาหารสู่--ครัวโลก
 ร้อยพันธุ์ข้าวไทยอาหารสู่ครัวโลก
 หนึ่งร้อยพันธุ์ข้าวไทย อาหารสู่ครัวโลก
 100 พันธุ์ข้าวไทย--อาหารสู่ครัวโลก
ISBN9786162100635 145
 9786162100635
 9786162100635 145 บาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่
 พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่มA3-A7, 192 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง
 
Rice -- Seeds []
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUS ห้องอ่านชั้น 2 SB191.R5 ห36-ON SHELVES
SUP General stack SB191.R5 ห36 2555-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 2 SB191.R5 ห36-ON SHELVES
2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาSB191.R5 พ6ห 2555 Copy 1Available
3
4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

5
LocationCall NODetailStatus
Maejo-Phrae Library Campus633.187 พ685รอยู่บนชั้น
Maejo-Phrae Library Campus633.187 พ685รอยู่บนชั้น
Maejo-Phrae Library Campus633.187 พ685รอยู่บนชั้น
Faculty of Agricultural Production633.187 พ685รอยู่บนชั้น
Maejo-Phrae Library Campus633.187 พ685รอยู่บนชั้น
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)633.187 พ685รอยู่บนชั้น
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)633.187 พ685รอยู่บนชั้น
6
7
8
9
10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

11
12
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library633.18 พ685หCopy 1Avilable
Bhodivijalaya LibrarySB191.R5 พ685 2555Copy 1Avilable
Bhodivijalaya LibrarySB191.R5 พ685 2555 ร.2Copy 2Avilable
13
14
15
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

16
17
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา633.187 ร192 Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา633.187 ร192Copy 2CheckOut
18
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

19
20
21
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา