book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การบูรณาการภูมิภาค : ว่าด้วยความตกลงทางการค้าเสรีสู่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ / สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
ผู้แต่งสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
ISBN9789740328759 / 480.00
 9789740328759 480
 9789740328759 480 บาท
 9789740328759
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม417 หน้า
ลิงค์สารบัญ
 ตัวอย่างเนื้อหา
 http://library1.nida.ac.th/mm_data_tha/full/1111nov/171695.jpg
 ปก
หัวเรื่องInternational finance
 Foreign trade regulation
 International economic integration
 การค้าเสรนีและการคุ้มครอง
 การลงทุน
 ความตกลงระหว่างประเทศ
 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค
 economic integration
 trade agreements
 การค้าระหว่างประเทศ
 การค้าเสรี
 การค้าเสรีและการคุ้มครอง
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
 เขตการค้าเสรี
 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 กรค้าระหว่างประเทศ
 การค้า

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23

Loading items...

24
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

25
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

26
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Loading items...

27

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา