book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการสกัดสารที่มีมูลค่าสูงจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม : โครงงานนักศึกษา (850-498) / ธารทิพย์ เจตน์ทรงธรรม และ นภาพร พัฒนเกษตรวงศ์
ผู้แต่งธารทิพย์ เจตน์ทรงธรรม
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
รูปเล่ม33 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
หัวเรื่องกรดลีวูลินิก.
 การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์.
 การสกัด (เคมี).
 ของเสียจากพืช -- การนำกลับมาใช้ใหม่ -- วิจัย. []
 ของเสียจากโรงงาน -- การนำกลับมาใช้ใหม่ -- วิจัย. []
 โครงงานวิทยาศาสตร์.
 ปาล์มน้ำมัน -- วิจัย. []
 เฟอฟูรอล.
 อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน -- การลดปริมาณของเสีย -- วิจัย. []
 เฮมิเซลลูโลส.


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา