book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง (พ.ศ.2542-2546) / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมแผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง (พ.ศ.2542-2546)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2542
รูปเล่ม38 หน้า ; 30 ซม
หัวเรื่องการพัฒนาลุ่มน้ำ -- ไทย (ภาคใต้) []
 การพัฒนาลุ่มน้ำ -- ลุ่มน้ำปากพนัง -- นครศรีธรรมราช []
 การพัฒนาลุ่มน้ำ -- ลุ่มน้ำปากพนัง []
 ลุ่มน้ำ -- ไทย (ภาคใต้) -- นครศรีธรรมราช []

1
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา