book cover
Type Book
ชื่อเรื่องระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงานพัฒนาชนบทระดับจังหวัด : สิ่งเล็ก ๆ ของระบบ / สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531
รูปเล่ม1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)
หัวเรื่องโครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา