book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับเด็กชาวเขาที่ยากจนและด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / เทวินทร์ อัครศิลากุล
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานวิจัยกรณีศึกษา กลุ่มนอกกำลังแรงงานการพัฒนาระบบสวัสดิการ สำหรับเด็กชาวเขาที่ยากจนและด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
 รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับเด็กชาวเขาที่ยากจนและด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
 รายงานวิจัยกรณีศึกษาการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับเด็กชาวเขาที่ยากจนและด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ผู้แต่งเทวินทร์ อัครศิลากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
รูปเล่ม30 หน้า ; 29 ซม
หัวเรื่องคนจน -- การสงเคราะห์ -- วิจัย []
 คนจน -- ไทย -- วิจัย []
 คนจน -- ไทย -- เชียงราย []
 คนจน -- ไทย []
 ความจน -- ไทย []
 ชาวเขา -- เด็ก -- เชียงราย []
 ชาวเขา -- เชียงราย []
 เด็กด้อยโอกาส
 เด็กยากจน -- เชียงราย []
 บริการสังคม -- ไทย []
 ผู้ด้อยโอกาส -- ไทย []
 สังคมสงเคราะห์ -- ไทย -- วิจัย []
 ชาวเขา
 แรงงานเด็ก -- เชียงราย []
 สวัสดิการ

1
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

2

Loading items...

3
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...

4

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา