book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / ศักดา ธนิตกุล
ผู้แต่งศักดา ธนิตกุล
ISBN9789742888664 230
 9789742888664 230 บาท
 9789742888664 230.00
 9789742888664
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
 พิมพ์ครั้งที่ 2
 2
 พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
รูปเล่ม239 หน้า ; 26 ซม
ลิงค์http://library1.nida.ac.th/mm_data_tha/full/1102feb/168328.jpg
 สารบัญ
 ตัวอย่างเนื้อหา
 ปก
หัวเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ความรับผิดชอบผู้ผลิต--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 ความรับผิดชอบของผู้ผลิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ความรับผิดชอบของผู้ผลิต
 กฎหมายพาณิชย์
 การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ข้อบังคับทางการค้า
 สินค้า -- ประกันภัย []
 ความรับผิด(กฎหมาย)
 ความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทย []
 ความรับผิดต่อผู้ผลิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด []
 ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
 ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ความรับผิดของผู้ผลิต
 ความรับผิดของผู้ผลิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ความรับผิดชอบของผู้ผลิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []

1
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา