book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคู่มือผ่าตัดเล็ก / โดย เกษียร ภังคานนท์ ; บรรณาธิการ ประเวศ วะสี
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมผ่าตัดเล็ก
ผู้แต่งเกษียร ภังคานนท์
ISBN9789747291322
 9789747291322 : 300 บาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2550
ครั้งที่พิมพ์15
 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15
 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 16
 พิมพ์ครั้งที่ 15, 16 ปีเดียวกัน
 พิมพ์ครั้งที่ 15
 พิมพ์ครั้งที่ 16
รูปเล่ม(10), 429 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาWO192 ก7ค 2550 ฉ.2 Copy 2Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาWO192 ก7ค 2550 Copy 3Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาWO192 ก7ค 2550 Copy 4Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาWO192 ก7ค 2550 Copy 5Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาWO192 ก7ค 2550 Copy 6Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาWO192 ก7ค 2550 Copy 1Available
2
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

3
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3617.024 ก58คอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3617.024 ก58คอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3617.024 ก58คอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3617.024 ก58คอยู่บนชั้น
4
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จชัยภูมิ 36000

7
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา617.024 ก817ค 2550 Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา617.024 ก817ค 2550Copy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา617.024 ก817ค 2550Copy 3On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา617.024 ก817ค 2550Copy 4On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา617.024 ก817ค 2550Copy 5On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา617.024 ก817ค 2550Copy 6On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา617.024 ก817ค 2550Copy 7On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา617.024 ก817ค 2550Copy 8On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา617.024 ก817ค 2550Copy 9On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา617.024 ก817ค 2550Copy 10On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา617.024 ก817ค 2550Copy 11On Shelf
8
9

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา