book cover
Type Book
ชื่อเรื่องนโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน / มนตรี จันทวงศ์
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมเวทีสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการหมายเลข 20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน
 เวทีสิ่งแวดล้อม
 เวทีสิ่งแวดล้อม: นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน
ผู้แต่งมนตรี จันทวงศ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม[ก]-ง, 60 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการใช้น้ำ -- ไทย []
 การพัฒนาแหล่งน้ำ
 การพัฒนาแหล่งน้ำ -- ไทย []
 ความยากจน
 ทรัพยากรทางน้ำ
 แหล่งน้ำ
 แหล่งน้ำ -- นโยบายของรัฐ []
 การจัดการน้ำ -- ไทย []
 การจัดสรรน้ำ
 การอนุรักษ์น้ำ -- ไทย []
 เขตแห้งแล้ง -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 ความจน
 โครงการชลประทาน
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย []
 เทคโนโลยีสะอาด -- ไทย []
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม -- ไทย []
 นโยบายทรัพยากรน้ำ
 น้ำ
 น้ำ -- การจัดการ []
 ฝนแล้ง -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 ภัยแล้ง -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 สิ่งแวดล้อม
 แหล่งน้ำ -- ไทย []

1
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา