book cover
Type Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2437 / สุรพล วิรุฬห์รักษ์
ผู้แต่งสุรพล วิรุฬห์รักษ์
ISBN9741330146
 9741330146 / 250.00
 9741330146 250
 9789741330140 0.00
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 3
รูปเล่ม400, [22] หน้า : ภาพประกอบ
ลิงค์หน้าสารบัญ
หัวเรื่องนาฏศิลป์ไทย
 ศิลปะการแสดง
 นาฎศิลป์ -- ไทย -- ประวิติ []
 นาฎศิลป์ไทย -- ประวิติ []
 นาฎศิลป์ไทย -- ไทย []
 นาฏศิลป์ -- ไทย -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-2477 []
 นาฏศิลป์ -- ไทย []
 นาฏศิลป์ -- ไทย -- วิวัฒนาการ []
 นาฏศิลป์ไทย -- กรุงรัตนโกสินทร์ []
 นาฏศิลป์ไทย -- ประวัติ []
 ศิลปะการแสดง -- สารานุกรม []
 ศิลปะการแสดง -- ไทย -- ประวัติ []
 ศิลปะการแสดง -- ไทย -- วิวัฒนาการ []
 เศรษฐกิจ -- จีน []
 นาฏศิลป์ -- ไทย -- ประวัติ []
 นาฏศิลป์ -- ไทย -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325- []
 นาฏศิลป์
 ศิลปการแสดง -- ไทย []
 ศิลปะการแสดง -- ไทย []
 นาฎยศิลป์ไทย -- ไทย []
 นาฎยศิลป์ไทย -- ประวัติ []
 ศิลปะการแสดง -- ไทย []

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา