book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 21-23 มกราคม 2553 / [ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ (2553 : หนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553
รูปเล่ม541 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น
หัวเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ -- การจัดการ -- วิจัย -- การประชุม []
 สิ่งแวดล้อม -- การจัดการ -- วิจัย -- การประชุม []
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- วิจัย -- การประชุม []
 การจัดการสิ่งแวดล้อม -- วิจัย -- การประชุม []
 การท่องเที่ยว
 การพัฒนาชนบท -- วิจัย -- วิจัย -- การประชุม []
 การเรียนรู้ -- วิจัย -- การประชุม []
 การศึกษาต่อเนื่อง -- วิจัย -- การประชุม []
 ครอบครัว -- วิจัย -- การประชุม []
 ความมั่นคงทางอาหาร -- วิจัย -- การประชุม []
 ชุมชน -- วิจัย -- การประชุม []
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 พลังงาน -- เทคโนโลยีที่เหมาะสม -- วิจัย -- การประชุม []
 พลังงาน -- วิจัย -- การประชุม []
 พลังงานทดแทน -- วิจัย -- การประชุม []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- วิจัย -- การประชุม []
 เศรษฐกิจพอเพียง -- วิจัย -- การประชุม []
 สุขภาพ -- วิจัย -- การประชุม []

1
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา