book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 "เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 17-19 มกราคม 2551 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น / [เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
ผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (2551 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
รูปเล่ม514, [3] หน้า : ภาพประกอบ + คอมแพกต์ดิสต์ 1 แผ่น
ลิงค์CD-ROM.
หัวเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม []
 การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม -- วิจัย []
 การท่องเที่ยว -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม []
 การท่องเที่ยว -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม -- วิจัย []
 การท่องเที่ยว -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 การพัฒนาชนบท -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม []
 การพัฒนาชนบท -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม -- วิจัย []
 การพัฒนาชนบท -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 การพัฒนาชนบท -- วิจัย -- การประชุม []
 เกษตรกรรม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม []
 เกษตรกรรม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม -- วิจัย []
 เกษตรกรรม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม []
 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม -- วิจัย []
 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม []
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม -- วิจัย []
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 สิ่งแวดล้อม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม []
 สิ่งแวดล้อม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม -- วิจัย []
 สิ่งแวดล้อม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 สุขภาพ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม []
 สุขภาพ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม -- วิจัย []
 สุขภาพ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 สิ่งแวดล้อม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 การท่องเที่ยว -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 การพัฒนาชนบท -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 เกษตรกรรม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 สุขภาพ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []

1
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา