book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / กรมศิลปากร
ISBN9789744250742 : 0.00
 9789744250742 : อภินันทราการ
 9789744250742
 9789744250742 448
 9789744250742 : อภินันทนาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งแรก
 พิมพ์ครั้งที่
 พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม398 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม
ลิงค์CD-ROM.
หัวเรื่องเพิ่มเติมเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, -- สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า, -- 2468-2554 -- เครื่องประกอบพระอิสริยยศ []
 เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, -- สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า, -- 2468-2554 -- เครื่องประดับพระราชอิสริยยศ []
 เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, -- สมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้า, -- 2468-2554 []
 เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, -- สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า, -- 2468-2554 []
 เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, -- สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า, -- 2468-2554 -- พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ []
 เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, -- สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า, -- 2468-2554 -- พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ []
 เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, -- สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า, -- 2468-2554 -- ชีวประวัติ []
 เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา พัณณวดี, -- สมเด็จฯเจ้าฟ้า, -- 2468 []
 เพชรรัตนราชสุดา, -- สมเด็จเจ้าฟ้า, -- 2468-2554 -- พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ []
 เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2468-2554
 เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2468-
 เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, -- สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า, -- 2468-2554 -- เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ []
 เพชรรัตนราชสุดา, -- สมเด็จเจ้าฟ้า, -- 2468-2554 []
หัวเรื่องเครื่องประกอบพระอิสริยยศ
 เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า, 2468 - 2554
 ราชูปโภค
 หนังสืออนุสรณ์งานศพ
 เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
 เครื่องประกอบอิสริยยศ
 เครื่องประดับอิสริยยศ
 พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย []
 เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ, เจ้าฟ้า 2468 - 2554
 พระเมรุมาศ
 เครื่องสูง
 ราชยาน
 ราชรถ

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

19

Loading items...

20
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Loading items...

24

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา