book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการวิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช
ISBN9748931315 150
 974-89313-1-5
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2538
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
รูปเล่มiv, 232 หน้า
หัวเรื่องการปฏิรูประบบราชการ
 การกระจายอำนาจปกครอง
 การบริหารรัฐกิจ -- ไทย []
 การเมือง -- วิวัฒนาการ []
 การเมือง
 การเมืองการปกครอง
 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย []
 ระบบราชการ
 ระบบราชการ -- การปฏิรูป []
 รัฐ
 รัฐศาสตร์
 อำนาจ (สังคมศาสตร์)
 public administration
 การบริหารรัฐกิจ -- ไทย -- ประวัติ []
 ระบบราชการ -- ประวัติ []
 ระบบราชการ -- ไทย []
 อำนาจทางการเมือง -- ไทย []
 อำนาจรัฐ -- ไทย []

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

8

Loading items...

9
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Loading items...

12
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา