book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 33 = The 33rd Kasetsart University annual conference : สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 / จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ทบวงมหาวิทยาลัย
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 33 : 2538 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ISBN9745532231
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2538
รูปเล่ม12, 568 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องประมง
 เกษตรกรรม -- การประชุม []
 ครุศาสตร์
 ประมง -- สาระสังเขป []
 มนุษยศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 วิทยาศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 วิศวกรรมศาสตร์
 สังคมศาสตร์
 สาระสังเขป
 สิ่งแวดล้อม
 อุตสาหกรรมการเกษตร
 เกษตรศาสตร์ -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 มนุษยศาสตร์ -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์ -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 วิศวกรรมศาสตร์ -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 สังคมศาสตร์ -- สาระสังเขป -- การประชุม []

1

Loading items...

2

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา