book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล = Individual scorecard / พสุ เดชะรินทร์ และคณะ ; [บรรณาธิการ: จิรประภา อัครบวร, จุฑามาศ แก้วพิจิตร]
ISBN9749871286
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งแรก
รูปเล่ม103 หน้า : ภาพประกอบ
ลิงค์หน้าสารบัญ
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล
 การบริหารองค์การ
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 องค์การ -- การบริหาร []
 การประเมินผลงาน
 การวัดผลงาน
 ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
 ประสิทธิผลองค์การ -- การวัด []

1
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา