Type Book
Title"ทำควาย ! อะไรวะ" : เด็กอายุต่ำกว่า 40 ปี ไม่ควรอ่าน / โดย กิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฎ์
Varying Titleทำควาย ! อะไรวะ : เด็กอายุต่ำกว่า 40 ปี ไม่ควรอ่าน
Authorกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฎ์
ISBN9749311205
Imprintกรุงเทพฯ : สะพานควาย, 2548
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Description144 หน้า : ภาพประกอบ
Subject