book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง6....ปีสู่การพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน (2542-2547) : โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน / [คณะผู้จัดทำ วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2547
รูปเล่ม80 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หัวเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
 การปฏิรูปที่ดิน
 การพัฒนาที่ดิน
 การพัฒนาแบบยั่งยืน
 การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การมีส่วนร่วมของประชาชน []
 เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
 ที่ดิน, การปฏิรูป
 ที่ดินเพื่อการเกษตร
 สิ่งแวดล้อม
 การปฏิรูปที่ดิน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []

1
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา