book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา / [บรรณาธิการ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์, พรทิพย์ เข็มทอง]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมร่างแผนแม่บทวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ISBN9749514890 103
 9749514890
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม89 หน้า
หัวเรื่องการสอนด้วยสื่อ -- ไทย []
 โทรทัศน์เพื่อการศึกษา -- ไทย -- การวางแผน []
 โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 วิทยุเพื่อการศึกษา
 โสตทัศนวัสดุ -- แง่การศึกษา []

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา