book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ "การบูรณาการ...สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต" โดย ครูมณีวรรณ จิตธรรมมา ครูต้นแบบ ปี 2542 วิชาทุกกลุ่มประสบการณ์ ระดับประถมศึกษา / โดย มณีวรรณ จิตธรรมมา
ผู้แต่งมณีวรรณ จิตธรรมมา
ISBN974-241-584-6
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม39 หน้า : ภาพประกอบ
ลิงค์หน้าสารบัญ
หัวเรื่องกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
 การสอนแบบการบูรณาการสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 มณีวรรณ จิตธรรมมา
 กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) []
 การปฏิรูปการเรียนรู้
 การศึกษาขั้นประถม -- การศึกษาและการสอน []
 การศึกษาขั้นประถมศึกษา
 ครูดีเด่น
 ปฏิรูปการเรียนรู้
 ระบบการเรียนการสอน
 การสอน
 การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 ครูต้นแบบ
 คุณภาพชีวิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) []
 การศึกษาและการสอน
 ปฎิรูปการเรียนรู้

1

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา