book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ISBN9743440461 45
 9743440461 45 บาท
 974-344-046-1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, 2543
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 3
 พิมพ์ครั้งที่ 2
รูปเล่ม75 หน้า
หัวเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
 การพัฒนาการศึกษา
 ประชาธิปไตย
 พุทธศาสตร์กับสังคม
 พุทธศาสนากับการเมือง
 พุทธศาสนากับการศึกษา
 human rights
 การเรียนรู้
 ประชาธิปไตย -- รวมเรื่อง []
 ประชาธิปไตย -- รวมเรื่อง []

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา