book cover
Type Book
ชื่อเรื่องหลักการและข้อเสนอแนะการประเมินผลเด็กปฐมวัยของสหรัฐอเมริกา = Principles and recommendations for early childhood assessment, 1998 / [ผู้แปล ภาคภูมิ รามบุตร ; บรรณาธิการ ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมPrinciples and Recommendations for Early Childhood Assessments 1998
 Principles and recommendations for early childhood assessments
 Principies and Recommendations for Early Childhood Assessments, 1998
 Principles and recommendation for early childhood assessments in the United States of America
 Principles and recommendations for early childhood assessment, 1998
ISBN9748087212 122 (บริจาค)
 9789748087214
 974-8087-21-2
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม64 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
LocationCall NODetailStatus
ชั้น 5LB1139.25 ห46 2542อยู่บนชั้น
2
3
LocationCall NODetailStatus
หนังสือเก่าชั้นปิด B (ชั้น 1)372.210973 ค123หติดต่อเจ้าหน้าที่
4
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาLB1140.23 ห4 2542 Copy 1Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาLB1140.23 ห4 2542 Copy 2Available
5
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3372.2173 ห17อยู่บนชั้น
6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

7
8
9
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

10
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library372.21 ค124หCopy 1Avilable
SWU Central Library372.21 ค124ห ร.2Copy 2Avilable
11
12
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา372.21 ห321Copy 1Missing
13
14
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

15
16

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา