book cover
Type Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้านแข็งแกร่ง : สุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมยึดหลักปักแน่นกับงานสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุขภาวะ
 สื่อพื้นบ้านแข็งแกร่งสุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง
ISBN9749457129 185 บาท
 9749457129
 9789749466841
 9789749457122 0.00
 9789749457122
 9749466845 185 บาท
 9749466845 (ล. 5)
 9749466845
 9749457129 (ล. 6)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งแรก
รูปเล่ม259 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
ลิงค์หน้าสารบัญ เล่ม 5
 หน้าสารบัญ เล่ม 6
หัวเรื่องเพิ่มเติมสื่อสารสาธารณสุข
 สุขภาพ
 สุขวิทยา
หัวเรื่องการสื่อสาร
 การสื่อสารทางคติชาวบ้าน -- ไทย []
 เครือข่ายสังคม
 ศิลปะพื้นบ้าน
 สื่อพื้นบ้าน -- ไทย []
 สุขภาพ -- การสอนด้วยสื่อ []
 Community Health Planning
 Community Health Services
 Health Care Reform
 Health Promotion
 การคุ้มครองผู้บริโภค
 การส่งเสริมสุขภาพ
 การส่งเสริมสุขภาพ -- ไทย []
 การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ
 การสื่อสารทางการแพทย์
 การสื่อสารทางสาธารณสุข
 การสื่อสารทางสาธารณะสุข
 การสื่อสารสาธารณสุข -- ไทย []
 พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
 วัฒนธรรมไทย -- แง่สังคม []
 สาธารณสุข
 สุขภาพจิต -- ไทย []
 สุขวิทยา -- ไทย []
 สุขศึกษา
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
 การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ -- ไทย []
 การสื่อสารทางการแพทย์ -- ไทย []
 สุขวิทยา
 การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน -- ไทย []
 การสื่อสารสาธารณสุข
 สื่อพื้นบ้าน
 สื่อสารสาธารณสุข
 สุขภาพ

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

15
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000

Loading items...

16

Loading items...

17
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20

Loading items...

21
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

22

Loading items...

23

Loading items...

24

Loading items...

25

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา