book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ภาคบริการ / พิริยะ ผลพิรุฬห์
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมEconomics of service sector
ผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์
ISBN9789742317959 : อภินันทนาการ (440 บาท)
 9789742317959 440
 9789742317959 440 บาท
 9789742317959
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 �������駷�� 1
รูปเล่ม447 หน้า : ภาพประกอบ : ตาราง ; 29 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Songkhla330.9593 พ734ศ 2553 Copy 1Available
3
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

4
LocationCall NODetailStatus
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)330.9593 พ733ศอยู่บนชั้น
Maejo-Phrae Library Campus330.9593 พ733ศอยู่บนชั้น
5
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHB126.T5 พ6ศ 2553 Copy 1Available
6
7
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

8
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library330.9593 พ733ศCopy 1Avilable
Ongkharak LibraryHD9987.T52 พ733 2553Copy 1Avilable
9
10
11
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา330.9593 พ733ศ Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา330.9593 พ733ศCopy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา330.9593 พ733ศCopy 3On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา330.9593 พ733ศCopy 4On Shelf
12
13
14

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา