book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"รู้เก็บ รู้ใช้" : 9 เรื่องสั้นชนะการประกวดรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรู้เก็บรู้ใช้
 9 เรื่องสั้นชนะการประกวดรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุน
ISBN9749931009 156
 9749931009
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม136 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Songkhlaรส ร808 2548 Copy 1Available
Songkhlaรส ส808 2548 Copy 2Available
3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHC79.S3 ร7 2548 Copy 1Available
4
5
6
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

7
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Libraryน ร711 ล.1Avilable
SWU Central Libraryน ร711 ล.1 ร.2Copy 2Avilable
SWU Central Libraryน ร711 ร.3Copy 3Avilable
SWU Central Libraryน ร711 ร.4Copy 4Avilable
SWU Central Libraryน ร711 ล.3 ร.3Copy 3Avilable
SWU Central Libraryน ร711 ล.3 ร.4Copy 4Avilable
SWU Central Libraryน ร711 ล.3Avilable
SWU Central Libraryน ร711 ล.3 ร.2Copy 2Avilable
SWU Central Libraryน ร711(4) ร.3Copy 3Avilable
SWU Central Libraryน ร711(4) ร.4Copy 4Avilable
SWU Central Libraryน ร711(4) ร.5Copy 5Avilable
SWU Central Libraryน ร711(4) ร.6Copy 6Avilable
SWU Central Libraryน ร711(4) ร.7Copy 7Avilable
SWU Central Libraryน ร711(4) ร.8Copy 8Avilable
SWU Central Libraryน ร711(4) ร.9Copy 9Avilable
SWU Central Libraryน ร711 ล.2Avilable
SWU Central Libraryน ร711 ล.2 ร.2Copy 2Avilable
SWU Central Libraryร.ส. ร711(3) ร.3Copy ส. ร711(3)$$mCopy 3Avilable
SWU Central Libraryร.ส. ร711(3) ร.4Copy ส. ร711(3)$$mCopy 4Avilable
SWU Central Libraryร.ส. ร711(3) ร.5Copy ส. ร711(3)$$mCopy 5Avilable
SWU Central Libraryร.ส. ร711(3) ร.6Copy ส. ร711(3)$$mCopy 6Avilable
8
9
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาร.ส. ร852 Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาร.ส. ร852 Copy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาร.ส. ร852 Copy 3Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาร.ส. ร852 Copy 4Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาร.ส. ร852 Copy 5Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. ร852 Copy 6Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. ร852 Copy 7Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. ร852 Copy 8Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. ร852 Copy 9Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. ร852 Copy 10Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
10
11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

12
13
14

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา