book cover
Type Book
ชื่อเรื่องณ ใต้ : งานวิจัยจากชุมชนชายแดนใต้สู่นโยบายสาธารณะ / มณี วรรธนเจริญกิจ บรรณาธิการ
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมงานวิจัยจากชุมชนชายแดนใต้สู่นโยบายสาธารณะ
ISBN9789741109180 : 155.00
 9789741109180
 9789741109180 155 บาท
 9789741109180 155
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งแรก
รูปเล่ม208 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องปัญหาสังคม -- ไทย (ภาคใต้) -- วิจัย []
 ไทย(ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท--วิจัย
 นโยบายของรัฐ -- ไทย (ภาคใต้) []
 นโยบายสาธารณะ
 นโยบายสาธารณะ--วิจัย
 เมืองอิสลาม -- ไทย (ภาคใต้) []
 วิจัย -- ไทย (ภาคใต้) []
 สันติภาพ
 ไืทย(ภาคใต้) -- ปัญหาและข้อพิพาท []
 ชุมชน -- ไทย (ภาคใต้) -- วิจัย []
 การแก้ปัญหา -- ไทย (ภาคใต้) []
 การปกครองท้องถิ่น -- ไทย (ภาคใต้) []
 ความขัดแย้งทางการเมือง -- ไทย (ภาคใต้) []
 ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้) []
 ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง []
 ภาษามลายู -- ไทย (ภาคใต้) []
 ไทย -- ปัญหาชายแดน -- มาเลเซีย []
 นโยบายสาธารณะ -- ไทย []
 ปัญหาภาคใต้
 communities
 government policy
 การก่อการร้าย
 ความขัดแย้งทางการเมือง -- ไทย (ภาคใต้) -- วิจัย []
 ความขัดแย้งทางสังคม -- นโยบายของรัฐ []
 ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้) -- วิจัย []
 ความรุนแรงทางการเมือง -- ไทย (ภาคใต้) []
 ชุมชน -- วิจัย []
 ชุมชน -- ไทย (ภาคใต้) []
 ชุมชน--ไทย(ภาคใต้)--วิจัย
 ไทย(ภาคใต้)--การเมืองและการปกครอง--วิจัย
 ไทย(ภาคใต้) -- การเมืองการปกครอง []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

12

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

18

Loading items...

19
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...

20

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23

Loading items...

24
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

25
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

26
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

27

Loading items...

28

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา