book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาพื้นฐานวิชากฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว = Tourism laws / กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้แต่งกิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ISBN9789744216656 / 330.00
 9789744216656 330 บาท
 9789744216656
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง
 พิมพ์ครั้งที่ 5
 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550
รูปเล่ม(ช), 543 หน้า ; 29 ซม
หัวเรื่องการท่องเที่ยว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 กฎหมาย -- การท่องเที่ยว []
 กฎหมาย
 กฎหมายการท่องเที่ยว
 กฎหมายยาเสพติด -- ไทย []
 กฎหมายสิ่งแวดล้อม -- ไทย []
 การค้าประเวณี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ธุรกิจบริการทางเพศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 มัคคุเทศก์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 กฎหมายการเข้าเมืองและการออก -- ไทย []
 กฎหมายธุรกิจ
 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 การท่องเที่ยว
 การท่องเที่ยว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 โรงแรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ศุลกากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 อุทยานแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 การท่องเที่ยว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา