book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบเขียนภาษามลายูปาตานีอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมภาษามลายูปาตานีอักษรไทย
 ระบบเขียนภาษามลายูปาตานีอักษรไทย
ISBN9786167073255 : 50 บาท
 9786167073255 50
 9786167073255
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2553
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม36 หน้า : ตาราง ; 26 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUT อาคารเอนกประสงค์ ติดต่อบริการยืม-คืน PL5127 .ค74 2553-ON SHELVES
SUP General stack PL5127 .ค74 2553-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 3 PL5128.P39 ร62 -ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 3 PL5128.P39 ร62-ON SHELVES
SUT อาคารเอนกประสงค์ ติดต่อบริการยืม-คืน PL5127 .ค74 2553-ON SHELVES
2
3
4
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาPL5127 ค74 2553 Copy 1Available
5
6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

7
LocationCall NODetailStatus
KPRU499.28 ร421คฉ.1Available
KPRU499.28 ร421คฉ.2Available
8
LocationCall NODetailStatus
สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3499.281 ค695 2553อยู่บนชั้น
สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3499.281 ค695 2553อยู่บนชั้น
9
10
11
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library499.2819591 ร419Copy 1Avilable
SWU Central Library499.2819591 ร419 ร.2Copy 2Avilable
12
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

13
14
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

15
16
17
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา499.281 ค695 Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา499.281 ค695Copy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา499.281 ค695Copy 3On Shelf
18
19
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

20
21

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา