book cover
Type Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และสังคมไทย / โดย วิสุทธิ์ ใบไม้
ผู้แต่งวิสุทธิ์ ใบไม้
ISBN9742298114 90
 9742298114 90 บาท
 9742298114
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม224 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUS ห้องอ่านชั้น 2 QH75 ว66-ON SHELVES
2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 1Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 2Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 3Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 4Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 5Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 6Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 7Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 8Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 9Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 10Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 11Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 12Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 13Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 14Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 15Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 16Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 17Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 18Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 19Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 20Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 21Available
Phatthalung333.95 ว748ค 2548 Copy 22Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 1Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 2Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 3Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 4Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 5Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 6Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 7Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 8Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 9Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 10Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 11Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 12Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 13Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 14Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 15Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 16Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 17Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 18Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 19Available
Songkhla333.95 ว748ค 2548 Copy 20Available
3
4
LocationCall NODetailStatus
ชั้น 5QH541.15.B56 ว65 2548อยู่บนชั้น
ชั้น 5QH541.15.B56 ว65 2548อยู่บนชั้น
ชั้น 5QH541.15.B56 ว65 2548อยู่บนชั้น
5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

LocationCall NODetailStatus
ชั้น 3 กลุ่มหนังสือทั่วไป578.7 ว38คฉ.1ON SHELF
ชั้น 3 กลุ่มหนังสือทั่วไป578.7 ว38คฉ.2ON SHELF
6
7
LocationCall NODetailStatus
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)578.7 ว231คอยู่บนชั้น
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)578.7 ว231คอยู่บนชั้น
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)578.7 ว231คอยู่บนชั้น
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)578.7 ว231คอยู่บนชั้น
Faculty of Agricultural Production578.7 ว231คอยู่บนชั้น
8
9
10
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library578.7 ว749คCopy 1Avilable
SWU Central Library578.7 ว749ค ร.2Copy 2Avilable
SWU Central Library578.7 ว749ค ร.3Copy 3Avilable
Ongkharak LibraryQH541.15.B56 ว794 2548Copy 1Avilable
Ongkharak LibraryQH541.15.B56 ว794 2548 ร.2Copy 2Avilable
11
12

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา